DDRam II 2G/Bus 800 laptop máy bộ

DDR2-2GB-LAPTOP

100,000 VND

RAM LAPTOP DDR2-2GB BUS 800
RAM THÁO MÁY -CHẠY RẤT BỀN
GIÁ KHUYẾN MÃI-TOÀN QUỐC