Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470

i5-3470

1,450,000 VND

Số hiệu Bộ xử lý
i5-3470
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Thuật in thạch bản
22 nm
Giá đề xuất cho khách hàng
$184.00
Hiệu suất
Số lõi
4
Số luồng
4