Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220

i3-3220

1,050,000 VND

Tên mã
Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm
Phân đoạn thẳng
Desktop
Số hiệu Bộ xử lý
i3-3220
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'12
Thuật in thạch bản
22 nm
Giá đề xuất cho khách hàng
$112.00 - $117.00
Điều kiện sử dụng
PC/C