Bộ máy tính bàn văn phòng Core™2 Duo-ram 4gb.hdd 160gb -LCD17

BO-MAY-E7400

1,750,000 VND